การสะบั้นกระดูกสันหลังซึ่งตั้งฉากกับพื้น :How to

ในโลกที่ชายเฒ่าฝันถึงการหลบหนีจากบาป

ด้วยท่าที่ของจารชนข้ามชาติ

 

ในโลกที่คนหนุ่มเขียนวัวให้เสือกลัว

จนต้องริบพู่กันและหมึกสีแดงให้หมดโลก

 

ในโลกที่เราพูดกันด้วยความเงียบ

และสื่อสารกันด้วยการหมอบราบลงกับพื้น

 

ในโลกที่ความกหิวโหยนั้นเป็นที่ชิงชังรังเกียจ

จากผู้ที่ท้องอิ่มเสมอ

 

ในโลกที่ท่านชำระบาปได้

ด้วยการต่อรองกับพระเจ้า

 

ในโลกที่ผู้คนยินดีจะทำลายดวงตาตัวเอง

ข้างที่ไว้ใช้มองความจริงโสมม

 

ในโลกที่การเดินไปข้างหน้า

จะพาท่านลึกเข้าไปในเขาวงกต

 

ในโลกเช่นนั้นเอง

การเปล่งเสัยงของท่านเป็นเพียงความเงียบชนิดหนึ่ง

ซึ่งถูกแปลความหมายอย่างผิดๆ

กระดูกสันหลังที่ตั้งฉากกับพื้นจึงต้องถูกสะบ้้นเสีย ให้หลาบจำ

โดยคนที่ท่านเฝ้าพูดถึงด้วยเสียงกระวิบกระซาบนั้นเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: