ความหวังก็เป็นยาบรรเทาปวดให้กับชีวิตได้มากเท่าๆกับความรัก

หลายๆคนเสนอทางออกของยุทธวิธี ‘ขาดทุน – กำไร’ ว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่า  ไม่ต้องเสียเวลาเป็นไหนๆ  เพราะคิดแบบคุ้มทุนคุ้มค่า  แล้วยังเอาพลังเหล่านี้ไปทำงานหรือสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆได้อีก แต่นี่ก็ไม่โรแมนติกเสียเลยในสายตาของคนไหลายๆคน  อีกยุทธวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือ  ไม่ต้องคิดว่าจะได้รักกลับคืนหรือไม่  เรียกว่าชีวิตนี้มีแต่ให้  ความรักคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  นับว่าเป็นเศรษฐีความรักหรือเวสสันดรทางความรักก็ว่าได้  แนวความรักแบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลของศาสนาอยู่อย่างมาก  แถมยังสอดคล้องกับความคิดแบบเสรีนิยมชนิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้สวัสดิการที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์  รักในเพื่อนมนุษย์  เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์  โดยมิหวังสิ่งตอบแทน เป็นความสุขที่บังเกิดขึ้นจากการประกอบกรรมดีนั้นๆ

 

ความรักแบบนี้มีคุณค่าในตัวมันเอง  แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งแล้ว  ความรักอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง เป้าหมายขอมันกลับอยู่ตรงที่ว่า  บุคคลผู้นั้นมีความหวังว่า  การที่เขามีความรัก  มีความเมตตากรุณาให้กับคนอื่นแล้ว มนุษย์คนอื่นๆ  ก็จะมีสิ่งเหล่านี้ตอบสนองให้เช่นกัน  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ความรัก  ความเมตตากรุณา  ที่มนุษย์มีให้กันและกันนั้น  มันจะผลิดอกออกผลฟุ้งกระจายไปทั่ว  ดังนั้นปัญหาจึงอยู่ตรงที่ว่า  ในการให้ความรัก  มนุษย์มีความหวังที่จะได้ความรักตอบแทนมาหรือเปล่า  ทำอย่างไรในรักนั้นจึงจะปราศจากความคาดหวัง  ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะอย่างน้อยความหวังก็เป็นยาบรรเทาปวดให้กับชีวิตได้มากเท่าๆกับความรัก  แต่ถ้ามีความหวังปะปนอยู่ในความรักนั้นแล้ว   ย่อมหมายความว่า  ความรักนั้นไม่ได้ปราศจากเป้าหมาย  การกล่าวว่าความรักแบบนี้เป็นไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงเป็นเสมือนการหลอกตัวเอง และหลอกคนอื่นไปในเวลาเดียวกัน  เพราะในที่สุดความรักเช่นนี้ก็ยังคงอยู่ในกรอบวิธีคิดแบบ ‘ขาดทุน – กำไร’ อยู่เช่นเดิม

 

ความรัก ความรู้ ความตาย ธเนศ วงศ์ยานนาวา

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: