ร่างกายใต้บงการ

ระเบียบวินัยเพิ่มพูนแรงกำลังของร่างกาย  (ในแง่ความคุ้มค่าของประโยชน์ใช้สอย) พร้อมทั้งลดทอนแรงกำลังเดียวกันนั้น (ในแง่ของการสยบยอมทางการเมือง) กล่าโดยย่อคือ  ระเบียบวินัยได้แยกอำนาจออกร่างกาย  โดยในด้านหนึ่งก็ทำให้อำนาจนั้นกลายเป็น ‘ความสามารถ’ หรือ ‘สมรรถภาพ’ ซึ่งระเบียบวินัยหาทางจะเพิ่มพูนให้มากขึ้น   ส่วนในอีกด้านหนึ่งระเบียบวินัย ระเบียบวินัยพลิกผันพลังงานหรือพละกำลังที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกายให้กลายเป็นการสยบยอมอย่างเคร่งครัด  หากการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจได้แยกแรงงานออกจากผลผลิตที่เกิดจากแรงงานนั้น   ก็อาจกล่าวได้ว่าการบังคับด้วยระเบียบวินัยได้ผูกมัดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกับอำนาจบังคับบัญชาที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ด้วยกันในร่างกายมนุษย์

– ร่างกายใต้บงการ MICHEL FOUCAULT via ทองกร โภคธรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: